MS131 - 20.000

Wave by Mathieu Bich

Mathieu Bich 6 phút 117 MBs

Mathieu Bich, một đại sư về các trò "chế bài", và WAVE tất nhiên cũng là một trong nhưng tác phẩm độc quyền của Bich. Bạn vẽ một dấu hỏi lên lá bài bất kì, cho khán giả chọn một con bài ở giữa bộ bài, sau đó bạn lắc lắc lá bài thì dấu chấm hỏi đã biến đổi thành lá bài mà khán giả chọn. Một trò cực shock nhưng rất dễ thực hiện.

Mathieu Bich, một đại sư về các trò “chế bài”, và WAVE tất nhiên cũng là một trong nhưng tác phẩm độc quyền của Bich.

Bạn vẽ một dấu hỏi lên lá bài bất kì, cho khán giả chọn một con bài ở giữa bộ bài, sau đó bạn lắc lắc lá bài thì dấu chấm hỏi đã biến đổi thành lá bài mà khán giả chọn. Một trò cực shock nhưng rất dễ thực hiện.

DVD CÙNG THỂ LOẠI:

ĐĂNG BÌNH LUẬN CỦA BẠN

bình luận

Bản quyền thuộc 8aothuat.com | 8/5 Trần Quý Cáp, F.11, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh