MS117 - 20.000

King Brand by Bill Goodwin

Bill Goodwin 13 phút 85 MBs

Đầu tiên bạn cho khán giả xem 4 quân bài đó là 2 quân 4 và 2 quân K. Lấy 2 quân 4 kẹp 2 quân K vào giữa và lắc nhẹ tay thì 2 quân K đã kẹp lại 2 quân 4. Làm lại động tác này và ngược lại. Sau đó bạn cho khán giả cằm 2 quân 4 và bạn cằm 2 quân K, lắc nhẹ một cái thì bạn cầm 2 quân 4 khán giả cầm 2 quân K. Và tất nhiên giữa tay bạn và khán giả không hề có sự tiếp xúc.

Một màn ảo thuật mà mọi người luôn muốn tìm kiếm thường có các yếu tố sau:
1. Tất nhiên là phải hay, phải ảo và khiến khán giả bất ngờ, ngạc nhiên.
2. Kĩ thuật đơn giản và dễ dàng luyện tập.
3. Sử dụng bộ bài bình thường hoặc đạo cụ không quá khó chế.
4. Sau khi diễn có thể cho khán giả kiểm tra thoải mái.

Và King Brand là màn ảo thuật thỏa mản cả 4 yếu tố khắc khe ở trên, một màn ảo thuật đơn giản và tuyệt vời.

Đầu tiên bạn cho khán giả xem 4 quân bài đó là 2 quân 4 và 2 quân K. Lấy 2 quân 4 kẹp 2 quân K vào giữa và lắc nhẹ tay thì 2 quân K đã kẹp lại 2 quân 4. Làm lại động tác này và ngược lại. Sau đó bạn cho khán giả cằm 2 quân 4 và bạn cằm 2 quân K, lắc nhẹ một cái thì bạn cầm 2 quân 4 khán giả cầm 2 quân K. Và tất nhiên giữa tay bạn và khán giả không hề có sự tiếp xúc.

DVD CÙNG THỂ LOẠI:

ĐĂNG BÌNH LUẬN CỦA BẠN

bình luận

Bản quyền thuộc 8aothuat.com | 8/5 Trần Quý Cáp, F.11, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh